Історія

Рішенням ДАК від 20 червня 2000 року (протокол № 27) Чернівецькому національному університету було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом 0101 “Педагогічна освіта” по підготовці фахівців зі спеціальності 010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура”.

У зв’язку з цим рішенням наказом по університету № 71 від 13 листопада 2000 року було виведено із загальноуніверситетського підпорядкування кафедру фізичного виховання і віднесено її до складу педагогічного факультету, кафедра стала випускаючою.

Наказом по Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича від 25.12. 2002 року № 118 на виконання рішення Ученої ради університету від 12 грудня 2002 року (протокол № 10) кафедра фізичного виховання з 2 січня 2003 року була реорганізована на дві окремі:

– випускаючу – кафедру “Фізичної культури і валеології”,

– обслуговуючу – кафедру “Фізичного виховання”.

Виконуючими обов’язки завідувачів новостворених кафедр було призначено: Мединського Сергія Володимировича – кафедри фізичної культури і валеології; Палагнюка Тараса Васильовича – кафедри фізичного виховання.

Згідно з наказом ЧНУ № 122 від 01.09.2008 року відбулися наступні зміни: Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про державний навчальний заклад, Статут Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з метою ефективного використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази та згідно з рішенням Вченої ради університету від 31 серпня 2008 року, протокол №6 з 1 вересня 2008 року кафедру фізичної культури і валеології перейменовано на кафедру фізичного виховання.

Відповідно до наказу ЧНУ №179 від 31 грудня 2010 р. кафедру фізичного виховання перейменовано на кафедру теоретичних основ і методики фізичного виховання.

Підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюють на кафедрі 24 педагоги, серед яких:

 1 доктор наук: Лісенчук Г. А.

10 кандидатів наук:  Євстратов П.І., Гнесь Н.О., Жукотинський К.К., Балацька Л.В., Гакман А.В., Галан Я.П., Лясота Т.І., Наконечний І.Ю., Цибанюк О.О.

9 доцентів: Євстратов П.І., Гнесь Н.О., Жукотинський К.К., Цибанюк О.О., Васильчук А.Г., Галан Я.П.,  Лясота Т.І., Гакман А.В., Ячнюк І.О.

5 старших викладачів:  Слобожанінов А.А., Ячнюк Ю.Б.,  Ніколайчук О.П., Ківерник О.В., Зендик О. В.

7 асиситентів: Циба Ю.Г., Дудіцька С.П., Молдован А.Д., Курилюк Ю.І., Григоришина Т.Б., Горюк П.І., Прекурат О.О.

Завдяки цілеспрямованій роботі, методичними розробками забезпечені майже всі дисципліни кафедри. Отримано 2 патенти України. Винаходи впроваджені у навчально-методичну роботу кафедри та у практику обласної дитячо-юнацької спортивної школи. При цьому створені умови виконання науково-дослідних та методичних розробок кафедри на новому інноваційному рівні.

Зі всіх навчальних дисциплін професорсько-викладацьким складом кафедри розроблені програми, навчальні плани. Класичні форми навчання – лекції, практичні та семінарські заняття – доповнюються різноманітними формами індивідуальної роботи зі студентами, факультативними заняттями (підвищення спортивної майстерності). Протягом навчання студенти проходять навчальні практики зимовий табірний збір та турпохід на вершину Українських Карпат г. Говерла. Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, різними видами навчально-виробничої практики, яка проводиться у визначених базових школах, дитячих юнацько-спортивних школах м. Чернівці, спортивних базах. Всі види практики забезпечені методичними матеріалами, які містяться у наскрізній програмі педагогічної практики напряму підготовки „Фізичне виховання”.

Студенти навчаються в аудиторіях загальною площею 520 м2 та мають змогу займатися у двох ігрових спортивних залах, залі аеробіки, залі фітнесу, залі гімнастики, залі для занять спортивної медичної групи, залі атлетизму, залі жіночої колонетики, залі боротьби, плавальному басейні, залі для стрільби з луку, відкритих спортивних майданчиках та стадіоні.