Конференції

Перелік конференцій у 2018 році

 1. Щорічна студентська конференція ЧНУ (Регламентвимоги до теззразок студентської тези) 17-19 квітня 2018 року
 2. Міжнародний науковий конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту, ерготерапії» (12-13 квітня 2018 року)
 3. Міжнародна студентська конференція ЖДУ ім. І. Франка 18 квітня 2018 року
 4. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ 29-30 березня 2018 року
 5. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка 22 березня 2018 року
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 16 березня 2018 року  (вимоги до оформлення та умови друку тезвимоги та умови участі у конкурсі останні)
 7. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», яка відбудеться 25-26 квітня 2018 р. (заявка на участьшаблон тез)
 8. Науково-практична конференція Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», яка відбудеться 15 березня 2018 року
 9. III Міжнародна заочна науково-практична конференція «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук», 16 травня 2018 р. Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв
 10. XІ Міжнародна конференція молодих вчених «Молодь та олімпійський рух» 11-12 квітня 2018 року в м. Києві у Національному університеті фізичного виховання і спорту України
 11. XXІI Наукова конференція „МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ” в рамках VI Міжнародної конференції «Наука, культура і спорт» ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 26 – 27 квітня 2018 року
 12. „STEFAN CEL MARK” UNIVERSITY OF SUCEAVA FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS „DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALAJI FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CH1SINAU 25-26 May 2018
 13. Міжнародна науково-практична конференція «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ», яка відбудеться 15 травня 2018 року КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
 14. VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ» 20-21 апреля 2018 года Монгольский Национальный Институт Физической Культуры
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю “Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту”, яка відбудеться 19 квітня 2018 року у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії
 16. V Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти» до 25 березня 2018 року Монреаль – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Житомир –
  Баку – Ніш – Зелена Гура
 17.  V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 15 березня 2018 року
 18. VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я»     м. Харків, 18-19 травня 2018 року
 19. XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» в г. Тбилиси 25-28 октября 2018 г.
 20. IV Міжнародна науково-практична студентська конференція Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті 18 квітня 2018 року, м. Житомир
 21. I Всеукраїнська електронна конференція з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», 19 квітня 2018 року, Київ
 22. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ», 22-24 травня 2018 року, Луцьк (рецензії, хроніки та персоналії)
 23. VІІ Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читаннях 16-20 травня 2018 року, м. Київ
 24. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність»26-29 червня 2018 р., Новий Сонч, Польща