Наукове співробітництво

1.Львівський державний університет фізичної культури – http://www.ldufk.edu.ua/

2.Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – http://www.pu.if.ua/

3.Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – http://www.tnpu.edu.ua/

4.Національний університет фізичного виховання і спорту України – http://www.uni-sport.edu.ua/content/universitet

5.Сучавський університет імені Штефана чел Маре – http://www.usv.ro/

6.Національний олімпійський комітет України –  http://noc-ukr.org/