Студентські наукові гуртки

Перелік наукових студентських гуртків кафедри

теорії та методики фізичного виховання і спорту:

Науковий керівник Назва гуртка
1. Лясота Т.І. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів ВНЗ
2. Галан Я.П., Гнесь Н.О. Організаційно-методичні основи олімпійської освіти у навчальних закладах
3. Цибанюк О.О. Система фізичного виховання країн світу: ретроспективний аспект
4. Балацька Л.В. Пошук перспектив розвутку ФВ та спорту різних груп населення
5. Наконечний І.Ю., Гакман А.В. Організаційно-методичні основи рекреації різних груп населення та спорту