Портал для майбутніх підприємців в галузі ФКіС

Симулятори:

Акселераційні програми:

Бізнес-тренажер Virtonomics Entrepreneur тут можна змоделювати віртуальну фірму, повправлятися у виконанні різних дій щодо управління основними бізнес-процесами і ресурсами, конкурування на ринку.