Науково-практичні конференції, семінари

Матеріали конференцій

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» (м. Чернівці, 6-7 квітня 2017 року)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні підходи до формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і фізичної терапії та ерготерапії», приуроченої 10-ій річниці від дня створення факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(м. Чернівці, 6 листопада 2018 року)

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» (м. Чернівці, 4-5 квітня 2019 року)

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, приуроченої Всесвітньому дню науки, «ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНА РУХОВА АКТИВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»
(10 листопада 2020 р.)

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» (м. Чернівці, 8-9 квітня 2021 року)
Матеріали конференції в Науковому часописі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова