Наукова тематика кафедри

 Викладачі кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту працюють над науково-дослідною темою “Історичні, організаційно-методичні та інноваційні засади у галузі фізичної культури і спорті” (“Historical, organizational, methodological and innovative principles in the field of physical culture and sports”).
           Науковий керівник – канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент Гакман Анна Вікторівна.
           Державний реєстраційний номер: 0119U101772.
           Термін виконання – 2019 – 2024 рр.
       Мета роботи: дослідити генезис становлення фізкультурно-спортивного руху на теренах України та світі, визначити та обґрунтувати наукові підходи щодо організаційних та інноваційних засад сфери фізичної культури та спорту.
Кількість штатних виконавців із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів; всього – 16, із них: доцентів – 7, кандидатів наук – 7, старших викладачів – 4, викладачів – 5.
        Короткий зміст і очікувані результати: на основі вивчення та обґрунтування сучасного міжнародного та національного наукового досвіду  будуть модернізовані та впроваджені нові, більш раціональні теоретико-методологічні засади сфери фізичної культури і спорту.
Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри ТМФВС представлені у вигляді публікацій у фахових журналах та збірниках, виступів на міжнародних та всеукраїнських конференції.