Силабуси навчальних дисциплін

Силовий та оздоровчий фітнес і спортивне харчування
Основи анімаційної роботи

1 КУРС
Обов’язкові навчальні дисципліни
Психологія: загальна, педагогічна та вікова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)
Вступ до спеціальності
Рухливі ігри
Гімнастика з методикою викладання
Легка атлетика з методикою викладання
Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол)
Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол)
Вибіркові навчальні дисципліни
Підвищення спортивної майстерності (баскетбол),1-2 курс
Підвищення спортивної майстерності (волейбол), 1 курс
Підвищення спортивної майстерності (панкратіон), 1–2 курс
Підвищення спортивної майстерності (пауерліфтинг), 1–2 курс
Підвищення спортивної майстерності (футбол), 1-2 курс

2 КУРС
Обов’язкові навчальні дисципліни
Філософія
Теорія і методика фізичного виховання
Спортивна фізіологія
Теорія і методика спортивних тренувань
Історія фізичної культури
Плавання з методикою викладання
Спортивні ігри з методикою викладання (гандбол)
Спортивні ігри з методикою викладання (футбол)
Туризм та спортивне орієнтування з методикою викладання, туристичний похід
Вибіркові навчальні дисципліни
Оздоровчий фітнес з методикою викладання
Танці та хореографія з методикою викладання
Панкратіон з методикою викладання
Фехтування з методикою викладання
Підвищення спортивної майстерності (волейбол)
Спортивно-оздоровча робота в таборах відпочинку
Анімаційна робота у фізичному вихованні

3 КУРС
Обов’язкові навчальні дисципліни
Професійна майстерність тренера
Організація і методика спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи
Біомеханіка
Спортивна метрологія
Олімпійський і професійний спорт
Основи НДР у фізичній культурі і спорті
Психологія фізичної культури і спорту
Теорія і методика викладання обраного виду спорту (легка атлетика)
Теорія і методика викладання обраного виду спорту (баскетбол)
Теорія і методика викладання обраного виду спорту (волейбол)
Теорія і методика викладання обраного виду спорту (футбол)
Теорія і методика викладання обраного виду спорту (пауерліфтинг)
Теорія і методика викладання обраного виду спорту (спортивні єдиноборства)
Тренерська практика
Організація і методика рекреаційно-оздоровчої роботи
Вибіркові навчальні дисципліни
Бадмінтон з методикою викладання
Теніс з методикою викладання
Атлетизм з методикою викладання
Пауерліфтинг з методикою викладання
Спортивна боротьба з методикою викладання
Анімаційна робота у фізичному вихованні
Теорія і методика викладання силового фітнесу


4 КУРС
Обов’язкові навчальні дисципліни
Організаційно-правові основи фізичної культури і спорту
Засоби відновлення спортивної працездатності
Фізкультурно-спортивні споруди і обладнання
Лижний спорт з методикою викладання, лижний табірний збір
Загальна теорія здоров’я
Вибіркові навчальні дисципліни
Теорія і методика адаптивного фізичного виховання і спорту
Організація і проведення спортивних змагань
Програмування фізкультурно-оздоровчих занять
Теорія та методика дитячого і юнацького спорту
Спортивно-оздоровча робота в таборах відпочинку
Основи персонального тренінгу

5 КУРС
Ділова іноземна мова (англійська)
Ділова іноземна мова (німецька)
Професійна майстерність викладача
Система багаторічної підготовки у спорті
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту
Методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті
Сучасні інформаційні технології та методи статистичної обробки даних у ФКіС
Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному вихованні
Моніторинг і оцінка фізичного стану людини
Менеджмент спортивної організації
Маркетинг у фізичній культурі та спорті

6 КУРС
Спецкурс
Аналіз та статистична обробка даних дослідження
Основи спортивного харчування
Медико-біологічні технології підвищення працездатності спортсменів
Сучасні проблеми теорії спорту