Підсумкова атестація

Атестація здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича здійснюється відповідно до:
Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р. № 1556-VII)»;
Положень:
«Про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2019 р.) та Додатку до Положення;
«Про контроль та систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2020 р.);
«Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2020 р.);
«Про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту та академічних довідок у Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича» (2021 р.);
«Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2019 р.)».

Програма підсумкової атестації

Програма атестаційного екзамену (ОПП “Фітнес та рекреації”)
Програма комплексного екзамену (ОПП “Фізична культура і спорт”)

Розклад
Денна форма навчання
Заочна форма навчання

Архів
Програма ЕК 4 к 2022, ФКіС (ОП 2017)
Програма ЕК 4 к 2022, ФКП