Підсумкова атестація

Атестація здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича здійснюється відповідно до:
Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р. № 1556-VII)»;
Положень:
«Про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2019 р.) та Додатку до Положення;
«Про контроль та систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2020 р.);
«Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2020 р.);
• «Про видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича»(2020 р.);
«Про виявлення та запобігання академічного плагіату уЧернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2019 р.)».

Наказом № 313 від 18.11.2020 р. затверджено склад екзаменаційної комісії № 1 для проведення на факультеті фізичної культури та здоров’я людини атестації здобувачів вищої освіти ступеня “магістр” у 2020-2021 н.р. зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” (денна і заочна форми навчання) у складі:
Мосейчук Юрій Юрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я (за згодою) –  голова ЕК.
Члени комісії:
Гнесь Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту – заступник голови ЕК;
Гакман Анна Вікторівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту;
Мороз Олена Олександрівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я.
Секретар комісії:
Козменко Леся Михайлівна – старший лаборант кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.

Програма підсумкової атестації

Розклад

Заочна форма навчання
Денна форма навчання