Підсумкова атестація

Атестація здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича здійснюється відповідно до:
Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р. № 1556-VII)»;
Положень:
«Про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2019 р.) та Додатку до Положення;
«Про контроль та систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2020 р.);
«Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2020 р.);
«Про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту та академічних довідок у Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича» (2021 р.);
«Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2019 р.)».

Згідно з Положенням про атестацію здобвучів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в Чернівецькому наіональному університеті імені Юрія Федьковича і наказом № 128 від 27.04.2022 р. і наказом № 133 від 29.04.2022 затверджено склад екзаменаційної комісії № 3 для проведення на факультеті фізичної культури та здоров’я людини атестації здобувачів вищої освіти ступеня “Бакалавр” зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” (ОП “Фізична культура і спорт”, 2017 р. (денна форма навчання)) у складі:
Жукотинський Корнелій Костянтинович – кандидат педагогічних наук, доцент, начальникЧернівецького обласного відділення (філія) Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України – голова ЕК.
Члени комісії:
1. Балацька Лариса Василівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту;
2. Лясота Тетяна Іванівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту;
3. Козік Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги.
Секретар комісії:
Козменко Леся Михайлівна – старший лаборант кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.


Згідно з Положенням про атестацію здобвучів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в Чернівецькому наіональному університеті імені Юрія Федьковича і наказом № 128 від 27.04.2022 р. затверджено склад екзаменаційної комісії № 4 для проведення на факультеті фізичної культури та здоров’я людини атестації здобувачів вищої освіти ступеня “Бакалавр” зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” (ОП “Фізична культура і спорт”, 2017 р. (заочна форма форма навчання); 2019 р. і 2020 р. (денна і заочна форми навчання)) у складі:
Ясенецький Ігор Олександрович – директор КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чернівецької міської ради», заслужений тренер України – голова ЕК.
Члени комісії:
1. Цибанюк Олександра Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту;
2. Горюк Петро Ілліч – асистент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, заслужений тренер України;
3. Гусак Володимир Вікторович – кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги;
4. Мудрий Ярослав Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи.
Секретар комісії:
Слобожанінов Андрій Анатолійович – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.

Програма підсумкової атестації


Програма ЕК 4 к 2022, ФКіС (ОП 2017)
Програма ЕК 4 к 2022, ФКіС (ОП 2019)

Розклад
Денна форма навчання
Заочна форма навчання