Підсумкова атестація

Згідно з Положенням “Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича” наказом № 129 від 08.05.2020 р. та наказом № 150 від 02.06.2020 р. затверджено склад екзаменаційної комісії № 2 для проведення на факультеті фізичної культури та здоров’я людини атестації здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр” зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” (денна і заочна форми навчання) у складі:

Ганчар Іван Лазарович – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання і спорту Національного університету «Одеська морська академія (голова ЕК за згодою) –  голова ЕК.
Члени комісії:
Лясота Тетяна Іванівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту;
Балацька Лариса Василівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент,доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту;
Жукотинський Корнелій Костянтинович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту;
Горюк Петро Ілліч – асистент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, заслужений тренер України;
Козік Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги.
Секретар комісії:
Козменко Леся Михайлівна – старший лаборант кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.

Програма підсумкової атестації

Розклад

Заочна форма навчання
Денна форма навчання