Науково-дослідна робота

          Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри ТМФВС представлені у вигляді публікацій у фахових журналах та збірниках, виступів на міжнародних та всеукраїнських конференції.
Завдяки цілеспрямованій роботі методичними розробками забезпечені майже всі дисципліни кафедри. Винаходи впроваджені у навчально-методичну роботу кафедри, різноманітні фізкультурно-оздоровчі заклади та у практику обласної дитячо-юнацької спортивної школи. При цьому створені умови виконання науково-дослідних та методичних розробок кафедри на новому інноваційному рівні.
Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін. Студенти мають змогу займатися науковою роботою та брати участь у студентських наукових конференціях та всеукраїнських студентських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт. Крім ЧНУ студенти оприлюднюють результати власної наукової роботи на інших конференціях – всеукраїнських та міжнародних.
     Наукова робота на кафедрі спрямована на розробку як фундаментальних (морфо-фізіологічні механізми адаптації організму до фізичних навантажень), так і прикладних (розробка засобів і методів прогнозування й оптимізації психофізичного розвитку й соматичного здоров’я шкільної й студентської молоді, в тому числі дітей з порушеними функціями) проблем. Кафедра проводить активну міжнародну діяльність. Зокрема це співпраця з факультетом фізичного виховання.
Розв’язуючи невідкладні завдання сьогоднішнього дня, кафедра не обмежується лише своїми власними проблемами. Усвідомлюючи свою значущість як навчального, так й наукового підрозділу факультету фізичної культури та здоровя людини, вона активно братиме участь у розвитку університету як національного навчального закладу, зробить свій вагомий внесок у розвиток спортивної науки й фізичної культури як одного з чинників збереження й удосконалення суспільного та індивідуального здоров’я.
Кафедра проводить дослідження рівня та динаміки фізичних якостей студентів. Для проведення системної роботи щодо вирішення проблем професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, оптимізації їх психофізичного стану та поліпшення здоров’я проведені такі комплексні дослідження: визначено рівень теоретичних знань, мотивацію до занять фізичною культурою; проведено самооцінку здоров’я; з’ясовано рівень попередньої спортивної i методичної підготовки; діагностовано статус фізичної культури в мікросоціумі, вивчено уявлення студентів про процес i напрямки розвитку фізичної культури на кафедрі.

Наукові гранти / проекти

2018 р. доц. Галан Я. П. «Моніторинг фізичного стану школярів та студентської молоді у процесі занять з фізичного виховання» (грант ЧНУ для молодих вчених)

2019 р.доц. Гакман А. В., доц. Наконечний І. Ю. «Організація рекреаційно-оздоровчої роботи у дитячих таборах оздоровлення та відпочинку» (грант ЧНУ для молодих вчених)

2020-2020 рр. доц. Галан Я. П. (керівник) «Інноваційна модель реалізації та формування патріотизму дітей засобами олімпійської освіти» (проект молодих вчених МОН України)
Виконавці проекту: доц. Галан Я.П., доц. Гакман А.В.