АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Реалізація освітніх програм кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичної культури та здоров’я людини спрямована на дотримання академічної доброчесності, політику, стандарти і процедуру яка визначена у положенні “Про виявлення та запобігання академічному плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича” від 24 грудня 2019 № 389
Для студентів І курсу спеціальності «Фізична культура і спорт»
доцентом кафедри, Ларисою Балацькою проведена лекція «Академічна доброчесність», де було розкрито поняття академічної доброчесності, види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності. Обговорили правила академічної
доброчесності, які діють в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, з якими можна познайомитись за посиланням https://www.chnu.edu.ua/universytet/vazhlyvo/akademichna-dobrochesnist/
Здобувачів ознайомлено з програмами, які виявляють плагіат, наведені практичні поради, як їх уникнути, а також як правильно посилатись в тексті на використані джерела, щоб не порушувати прав інтелектуальної власності.