Експертні групи Міністерства освіти і науки України

Вітаємо, Галана Я.П., к.фіз.виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту та Гакман А.В., к.фіз.виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, з тим, що їх включили до персонального складу експертних груп Міністерства освіти і науки України для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямом суспільних наук.